Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi hankikissa.fi sivustoa ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Suomen Kissaliitto ry
Palkkatilankatu 7 B 109
00240 Helsinki
Puhelin: 0600 306 406
Sähköposti: toimisto@kissaliitto.fi
Y-tunnus 0892119-7

Rekisterin nimi
Suomen Kissaliiton hankikissa.fi -palvelun myyjärekisteri.

Myyjärekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Keräämme kissan myyjän antamia henkilötietoja henkilörekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme kissan myyjän henkilötietoja myytävän kissan personoimiseen. Myyjärekisterin pitämisen perusteena on Suomen Kissaliiton ja kissan myyjän tekemän myynti-ilmoituksen perusteella syntynyt sopimussuhde. Kissa myyjä laatii myynti-ilmoituksen omalla käyttäjätunnuksellaan Omakissa -palvelussa.

Myyjärekisterin tietosisältö
Tallennamme kissan myyjästä seuraavat tiedot:

  • nimi
  • kasvattajanimi
  • paikkakunta
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • verkkosivuosoite

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se sopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia. Omakissan myyjän myyntilmoitukset käsittelee Kehätieto Oy. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä tehtävissään. Hankikissa.fi -palvelun sähköiseen aineistoon on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän toimitekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Palvelun käyttäjän oikeudet ja vastuut
Vastaat itse myynti-ilmoituksessa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Voit halutessasi muuttaa tai poistaa tiedot koska tahansa Omakissa -palvelussa. Omakissassa annetut myynti-ilmoitustiedot siirtyvät hankikissa.fi -palveluun puolen tunnin kuluessa. Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei tapahdu tässä kuvatulla tavalla, voit tehdä oikaisupyynnön osoitteeseen hankikissa@kissaliitto.fi.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/).

Tarkistettu ja päivitetty 25.3.2023

Takaisin ylös